Inspelnigsplatsen

Varje plats har unika förutsättningar. För att spela in på platsen måste dessa respekteras. Detta genom att ta reda på vem som äger matrken och vilka krav som ställs för att det skall vara möjligt att spela in där. Genom detta samt att lagar och regler följs bidrar alla till  att Gotland blir en hållbar plats att spela in film på samt till att minska risken för olyckshämndelser i arbetet. Gotlandspolisen ligger under Stockholmspolisen vilken därför är den instans osm behandlkar era snökningar.

Polistillstånd & tillstånd för att stänga av gata

Om du vill använda offentlig plats för filminspelning ska du ansöka om polistillstånd. Ansök om polistillstånd för filminspelning och tillstånd för att stänga av gata

Andra bestämmelser och tillstånd

Det är ditt ansvar att regler om säkerhet, ljudnivåer, städning, miljö med mera följs. Andra bestämmelser och tillstånd vid filminspelning

Villkor för användning av offentlig plats

I Stockholms stads villkorsbilaga Fi, framgår vad som gäller på plats under filminspelning. Villkor för användning av offentlig plats vid filminspelning

Avgifter

Stockholms stad tar ut en avgift för användande av offentlig plats. Avgifter för filminspelning

Frågor och svar

Här har vi samlat de vanligaste frågorna om filminspelning.
Frågor och svar om filminspelning i Stockholm