Bergmanveckans talangdagar 2022

– Bergmanveckans talangdagar har varit en mötesplats för talanger inom filmområdet sedan 2009! 

Sedan 2009 har Film på Gotland, Filmregionerna och Bergmancenter arrangerat Bergmanveckans talangdagar parallellt med Bergmanveckan på Fårö. Talangdagarna är en arena för talangutveckling med ambitionen att skapa en kreativ mötesplats för filmare som kommit en bit på väg. 

Deltagarna på Bergmanveckans talangdagar erbjuds ett axplock ur Bergmanveckans program, exklusiva möten med Bergmanveckans gäster, tid för samvaro och erfarenhetsutbyte samt skapande övningar i Fårös fantastiska landskap. 2022 kommer talangerna bland andra exklusivt möta Ruben Östlund, Ari Aster samt Ewa Fröling vilka kommer att dela med sig av liv och erfarenheter. 

Hur gör en för att bli en talang och delta på talangdagarna?
Varje filmregion i landet erbjuds en plats på talangdagarna. Regionen väljer en talang som de skickar till talangdagarna på Fårö. Om du vill anmäla ditt intresse till talangdagarna skall du göra det till din filmregion eller ditt regionala resurscentrum. Är du osäker på vilken region du tillhör?  Här finns kontaktinformation!

Skulle du ha generella frågor kring talangdagarna? Tveka inte att höra av dig till filmkonsulenten på Film på Gotland: vilhelm.jegerhjelm@gotland.se 
mobil: 073-765 80 52