Filmkompetens från grundskola till Master Class.

Utbildning och kunskap är framgångsfaktorer. Gotland har under de senaste 20 åren haft olika typer av utbildning på filmområdet.  Från Filmkurser för barn på Kulturskolan till eftergymnasial i manus & dramaturgi på Gotlands folkhögskola.