Samproduktion Långfilm & dramaserier

Gotlands filmfond är en regional filmfond som investerar i samproduktion av långfilm och dramaserier. Fonden har funnits sedan 2001 och investerat i ett 20 tal produktioner.  sedan I katalogen finns produktioner som Hamilton, Van Veeteren, Lilla Jönssonligan och Maria Wern. Under de senaste åren har fonden investerat i produktioner som Den inre cirkeln, Bergman Island och DRÖM. Region Gotland är medlemsregion i Film Capital Stockholm som har produktionsansvar för Gotlands filmfond.

Film Capital Stockholm samproducerar och investerar i film och TV i Stockholm-Mälardalen, på Gotland och Åland och är inriktade på professionell svensk och internationell spel- och dokumentärfilm av långfilmsformat samt TV-drama. Finansieringen görs genom ett nätverk av investeringsbolag, främst i form av toppfinansiering.

Film Capital Stockholm förvaltar fem olika investeringsbolag – med offentlig eller privat finansiering – genom vilka vi går in som samproducenter i filmproduktioner. Bolagen i vårt nätverk är: Stockholm Film Fund, Gotlands Filmfond, Örebro Läns Filminvestering, Spellbound Capital och Film Investering Örebro. Ansökningar tas emot löpande.

Så här arbetar Film Capital Stockholm med finansiering:

Professionell erfarenhet
Produktionsbolaget, producenten eller samarbetspart till produktionen ska ha dokumenterad erfarenhet att genomföra professionella produktioner. Erfarenheten ska inkludera samma typ av produktioner som ansökan avser. Produktionsbolaget ska naturligtvis följa gällande avtal och lagar.

Toppfinansiering
Vårt nätverk av investeringsbolag toppfinansierar produktioner, oftast med som mest 10% av produktionens budget per investeringsbolag.

Format
Film och TV främst spelfilmer av långfilmsformat, dokumentärer och TV-serier.

Distributör
Produktionen ska ha avtal med en väl etablerad distributör.

Regional förankring
Produktionen ska produceras helt eller delvis på Gotland

Dokumentär
För dokumentärfilm krävs att produktionsbolaget har sitt säte i regionen eller spelas in i regionen.

Mer information om hur du ansöker om finansiering
Om du uppfyller ovanstående kriterier och vill söka samproduktion, börja din ansökan genom att kontakta nedanstående person.

Kontakt

Gotlands Filmfond / Film Capital Stockholm
Produktionsansvarig
Beata Mannheimer