Kulturskolans filmkurser

Filmisarna
Filmisarna är Kulturskolans frivilliga kurs för elever mellan 12–16 år. Vi träffas på onsdagar klockan 16.30-18.00 och fördjupar oss i filmskapandet på olika sätt.
Filmisarna är gruppen elever som redan gått ett par år hos oss. De har sedan 2016 arbetat med kortfilm, musikvideos, redigering, manusskapande osv. Detta läsår kommer de att fördjupa sig i tv-produktion, dokumentär, reportage, reklamfilm och animation. Denna kurs är fulltalig.

Filmisarna Tagning 2
Vi startar även en ny kurs: Filmisarna Tagning 2 Denna grupp kommer att bestå av nybörjare och kommer att ges en stabil grund i filmens fyra viktigaste, enligt oss, beståndsdelar: Manus, Regi, Foto och Redigering. Under våren kommer gruppen sedan att arbeta med olika typer av stimulerande och utvecklande projekt.
I kurserna ges elever möjlighet att producera kortare filmer/material.
Kursledare är Kjell Malmros och Pierre Wilén. Båda har lång erfarenhet från både filmproduktion samt undervisning. Med mycket humor och värme använder de sig av egna erfarenheter när de lär ut.

Mer information om kulturskolans utbud och anmälan.

Skolbio
Skolbio är en tradition sedan 1992 och vi är stolta över att kunna erbjuda kvalitetsfilm till våra elever.
Region Gotland erbjuder samtliga skolor att varje år få se film på en av öns biografer. Dessa filmer väljs ut i samråd med filmombud som arbetar på skolorna och på sätt kan önska och påverka de filmer som ska visas. Det är också viktigt att man får komma till en biograf för att se film, inte bara i klassrummet.
Grunden för skolbiovisningar är enligt följande:
Åk. F-6 har sin visningsperiod under februari och mars.
Åk. 7-9 kan boka in en visning per årskurs och skola under läsåret.
Gymnasium och friskolor är varmt välkomna att boka film, men då till en kostnad.

Film i förskolan
Kulturskolans satsning mot skolvärlden. Vi har som mål att möta samtliga förskole-pedagoger inom den regionala förskolan, för att ge dem utbildning i hur man kan använda iPads i sin verksamhet. Detta genom det som kallas för Digital Storytelling. Vi bidrar med en grundutbildning i enkelt filmskapande så att pedagogerna själva sedan kan arbeta med barnen och på så sätt ge alla ett fantastiskt verktyg att skapa kreativa kortfilmer.