Talent To Watch – Gotland

Som ett led i Svenska Filminstitutets arbete med att förnya svensk film ges Film på Gotland, det regionala resurscentret film, och Gotlands filmfond, den regionala filmfonden,  möjlighet att tillsammans stödja filmen på Gotland genom att fördela medel till produktion av kortfilm och utveckling av långfilm. 

Talent To Watch – kortfilm 2022-2023

Film på Gotland utlyser under 2022-2023 två filmstöd á 70 000 kronor vardera. Stöden skall ges till produktion av kortfilm och nya format, inom spelfilm eller hybridfilm med fokus på fiktion. Utlysningen är riktad till nya röster & talanger med perspektiv som saknas inom svensk film. Syftet är att öka mångfalden av konstnärliga uttryck och berättelser. De nya rösterna kan befinna sig på olika erfarenhetsnivåer och stöd kan ges till både erfarna och oerfarna filmare. 

Utlysningen sker i två delar där ett stöd på max 70.000 fördelas per omgång.
Deadline för omgång #1 är 1 november 2022
Deadline för omgång #2 är 1 mars 2023

Ansökan sker via Region Gotlands e-tjänst

Ansökan skall innehålla: 

 • Personlig presentation/CV
 • Manus, manusidé eller treatment
 • Budget
 • Underlag för eventuell samfinansiering
 • Distributionsplan
 • Länkar till arbetsprover, filmer eller annat relevant material

Talent To Watch – långfilm 2022-2023

Gotlands filmfond AB utlyser två stöd á 50 000 kr vardera med syfte att stödja utvecklandet av långfilmsidéer inom fiktions- eller hybridfilm. Målgruppen är gotländska kreatörer som har genomfört minst en professionell kortfilm eller är professionellt verksamma inom annan konstart.

Utlysningen riktar sig till kortfilmare och andra kreatörer som skådespelare, klippare, konstnärer, spelutvecklare, fotografer, dokumentärfilmare m.fl. Ansökan sker med ett idé till en långfilm som är minst 60 minuter lång. Ansökan görs av producent tillsammans med de kreativa funktioner som står bakom idé, berättande och regi. Krav på producenten är att denne minst har producerat en professionell kortfilm. Övriga funktioner ska ha genomfört minst en professionell kortfilm eller vara professionellt verksamma inom en annan konstart (här inkluderas även spel).

Minst två upphovspersoner i det kreativa teamet (producent, regi, manus, foto) ska vara skrivna på Gotland. Bolaget som söker kan vara ett etablerat bolag. Det är inget krav att bolaget ska vara skrivet på Gotland.

Utlysningen sker i två delar där ett stöd på 50.000 fördelas per omgång.
Deadline för omgång #1 är 1 november 2022
Deadline för omgång #2 är 1 mars 2023
Obs: Ansökan med tillhörande dokument mailas till langfilm@filmgotland.se

Dokument som ska bifogas ansökan (i pdf-format):  

 • Projektbeskrivning inkl kort synopsis (max 5 sidor)
 • Manus och/eller treatment
 • Tidsplan & Budget för utvecklingsarbetet
 • Genomförandeplan och beskrivning av vilka som behov finns i utvecklingen
 • CV för upphovspersoner
 • Länk till tidigare film/verk
 • Rörligt bildmaterial (till exempel sekvenser, pilot, referensmaterial) max 15 min (valfritt)