Talent To Watch – Nya röster Gotland 2023

 Som ett led i Svenska Filminstitutets arbete med att förnya svensk film ges Film på Gotland, det regionala resurscentret film, och Gotlands filmfond, den regionala filmfonden,  möjlighet att tillsammans stödja filmen på Gotland genom att fördela medel till produktion av kortfilm och utveckling av långfilm. 

Talent To Watch – kort- & dokumentärfilm 2023

Har du länge burit på en idé till en film? En historia som måste berättas? Du kanske inte har gjort film men arbetar kreativt inom andra områden? Du kanske är fotograf, journalist, skulptör eller författare? Talent To Watch är en satsning på att nya röster skall få möjlighet att komma till tals. Röster med perspektiv som idag saknas i svensk film. Satsningen välkomnar sökande på olika erfarenhetsnivåer och stöd kan ges till både erfarna och oerfarna filmare. 

Film på Gotland utlyser under 2023 filmstöd från satsningen Talent To watch – nya röster.  Över 400000kr kommer att fördelas till produktion av kortfilm och nya format, inom kort spelfilm, hybridfilm med fokus på fiktion samt dokumentärfilm.

Utlysningen sker i två delar under 2023
Deadline för omgång #1 är 17 maj 2023
Deadline för omgång #2 är 17 oktober 2023

Ansökan sker via Region Gotlands e-tjänst

Ansökan skall innehålla:

 • Personlig presentation/CV
 • Manus, manusidé eller treatment
 • Budget
 • Underlag för eventuell samfinansiering
 • Distributionsplan
 • Länkar till arbetsprover, filmer eller annat relevant material

Talent To Watch – långfilm 2023

Gotlands filmfond AB utlyser 2023 utvecklingsstöd för 400.000kr för att stödja utveckling av långfilmsidéer inom fiktions- eller hybridfilm. Målgruppen är gotländska filmskapare och kreatörer som har genomfört minst en professionell kortfilm eller är professionellt verksamma inom annan konstart.

Utlysningen riktar sig till kortfilmare och andra kreatörer som skådespelare, klippare, konstnärer, spelutvecklare, fotografer, dokumentärfilmare m.fl. Ansökan sker med ett idé till en långfilm som är minst 60 minuter lång. Ansökan görs av producent tillsammans med de kreativa funktioner som står bakom idé, berättande och regi. Krav på producenten är att denne minst har producerat en professionell kortfilm. Övriga funktioner ska ha genomfört minst en professionell kortfilm eller vara professionellt verksamma inom en annan konstart (här inkluderas även spel).

Minst två upphovspersoner i det kreativa teamet (producent, regi, manus, foto) ska vara skrivna på Gotland. Bolaget som söker kan vara ett etablerat bolag. Det är inget krav att bolaget ska vara skrivet på Gotland.

Utlysningen sker i två delar under 2023
Deadline för omgång #1 är 17 maj 2023
Deadline för omgång #2 är 17 oktober 2023
Obs: Ansökan med tillhörande dokument mailas till [email protected]

Dokument som ska bifogas ansökan (i pdf-format):  

 • Projektbeskrivning inkl kort synopsis (max 5 sidor)
 • Manus och/eller treatment
 • Tidsplan & Budget för utvecklingsarbetet
 • Genomförandeplan och beskrivning av vilka som behov finns i utvecklingen
 • CV för upphovspersoner
 • Länk till tidigare film/verk
 • Rörligt bildmaterial (till exempel sekvenser, pilot, referensmaterial) max 15 min (valfritt)