Talent To Watch – Nya röster Gotland 2024

 Som ett led i Svenska Filminstitutets arbete med att förnya svensk film har Film på Gotland, det regionala resurscentret film, och Gotlands filmfond, den regionala filmfonden,  haft möjlighet att tillsammans stödja filmen på Gotland genom att fördela medel till produktion av kortfilm och utveckling av långfilm. Satsningen har ägt rum mellan 2021 och 2023. De medel som allokerats till kortfilm är förbrukade. Inga fler sådana utlysningar kommer att ske. Vad gäller utveckling långfilm kommer ytterligare en möjlighet att ansöka. Besked på utlysning & deadline kommer i början av mars. 

Talent To Watch – långfilm 2024 

Gotlands filmfond AB utlyser 2024 en sista omgång utvecklingsstöd för att stödja utveckling av långfilmsidéer inom fiktions- eller hybridfilm. Målgruppen är filmskapare och kreatörer som bor lever och verkar på Gotland och som har genomfört minst en professionell kortfilm eller är professionellt verksamma inom annan konstart.

Utlysningen riktar sig till kortfilmare och andra kreatörer som skådespelare, klippare, konstnärer, spelutvecklare, fotografer, dokumentärfilmare m.fl. Ansökan sker med ett idé till en långfilm som är minst 60 minuter lång. Ansökan görs av producent tillsammans med de kreativa funktioner som står bakom idé, berättande och regi. Krav på producenten är att denne minst har producerat en professionell kortfilm. Övriga funktioner ska ha genomfört minst en professionell kortfilm eller vara professionellt verksamma inom en annan konstart (här inkluderas även spel).

Minst två upphovspersoner i det kreativa teamet (producent, regi, manus, foto) ska vara skrivna på Gotland. Bolaget som söker kan vara ett etablerat bolag. Det är inget krav att bolaget ska vara skrivet på Gotland.

Satsningen är avslutad. Inga mer utlysningar kommer att ske.