NooMaraton – Sveriges roligaste filmtävling!

Noomaraton 2-3 september 2023
Noomaraton – den nationella filmtävlingen på tid, har arrangerats sedan år 2000 är tillbaka! Tävlingen är öppen för alla oavsett ålder och filmerfarenhet och du har 24 timmar på dig att göra en film. Det enda du får veta är tre platser, tre föremål och ett tema! Senast kl 9 söndag morgon, 24 timmar efter startskottet, ska den färdiga filmen vara inlämnad till tävlingsledningen i den region filmlaget tävlar

Om filmen
Den färdiga filmen får vara högst 5 minuter utifrån kriterierna som offentliggörs vid starten av tävlingen. Ett filmlag får bestå av 1-4 personer bakom kameran, framför kameran kan ni vara flera. Filmen får skapas med valfri teknik och alla genrer är välkomna. Vill ni använda musik i filmen ska den vara egenkomponerad eller clearad, det vill säga filmlaget måste ha införskaffat rättigheter av upphovsmakaren för att använda musiken i filmen. Fri katalogmusik (t.ex. från iMovies ljudarkiv) kan också användas. Även bildmaterial ska vara egenskapat, clearat eller komma från fritt arkiv.
Varje tävlande lag får, exakt samtidigt, veta årets tema och de tre platser och tre föremål som ska vara med i filmen. Deadline för att skicka in den färdiga filmen är exakt 24 timmar efter att kriterierna skickats ut.

Om tävlingen:
Runt om i landet arrangeras regionala uttagningar och festivaler där filmerna från Noomaraton visas. Alla Noofilmer som produceras på Gotland visas under den gotländska filmfestivalen QuickPix som arrangeras i september. Datum för QuickPix annonseras under våren.

Om juryn:
En regional jury på Gotland ser alla filmer och väljer ut de två vinnarfilmerna från Gotland. Juryn bedömer tävlande filmer utifrån följande kriterier:
– Berättelsens förmåga att gripa sin publik
– Hur väl filmen speglar kriterierna
– Filmiskt hantverk
Det viktigaste är att förutsättningarna (tema, platser och föremål) fyller en funktion för handlingen och visualiseras, teknisk kvalitet kommer längst ner. Juryn i riksfinalen har samma kriterier.

Läs mer om tävlingen och se tidigare vinnarfilmer på www.noomaraton.se

Har du en fråga om tävlingen? Vill du anmäla ett lag? Maila: Joakim.norrby@gotland.se