Talangdagarna på Fårö

Under de senaste 20 åren har Film på Gotland arbetat med att ge filmskapare verktyg att spegla sin samtid med filmen som medium. Arbetet med talangutveckling sker kontinuerligt och i laborativa insatser. Under Bergmanveckan varje år arrangerar Film på Gotland Talangdagarna på Fårö i samarbete med föreningen Filmregionerna. Sedan 2009 samlas filmare från hela landet som har kommit en bit på väg. De bor och arbetar tillsammans under en intensiv vecka och tar även del av det bästa ur Bergmanveckans program. Är du intresserad av att delta i talangdagarna? Kontakta ditt närmast regionala resurscentrum för film!

OBS! 2020 och Corona-tider. Bergmanveckan kommer inte att bli av i sin vanliga form. Kan vi genomföra talangdagarna ändå? Jo, det kan vi! Men inte då och inte där. Vi planerar nu istället talangdagar som kommer att äga rum i Visby under hösten 2020.