Filmaktörerna

Gotland är en liten plats med en bred flora av Filmaktörer. Tillsammans bidrar vi till att skapa en  grund för den gotländska filmen. Vi är Film på Gotland, Gotlands filmfond AB, Gotlands Folkhögskolas filmutbildningar, Bergmancenter, Kulturskolans samt gymnasieskolans film & medieutbildningar.

Film på Gotland

Resurscentrum för film

Gotlands filmfond

Den regionala filmfonden

Film Crew

Filmhantverksutbildning

Story Academy

Utbildningar i manusskrivande

Bergmancenter

Kulturmötesplats & museum

Kulturskolan

Kvällskurser i film för unga

Wisbygymnasiet

Mediainriktning

Guteskolan

Utbildning i estetik & media