Film Gotland

Vi är de regionala filmaktörerna! Vi är Film Gotland, länsinstitutionen för filmen på ön, Gotlands filmfond AB, Gotlands Folkhögskolas filmutbildningar, Bergmancenter, Film Capital Stockholm, Kulturskolans samt gymnasieskolans film & medieutbildningar.

Slider