Stöd till kort- & dokumentärfilm

Film på Gotland arbetar för utvecklingen av filmen på Gotland främst genom att stödja lokala filmare i utvecklandet av idéer och projekt. Vi erbjuder stöd i form av handledning, lotsning, kontakter från idéstadiet genom produktion och till premiär.  Vi tillhandahåller också filmteknik, möjlighet att bo och arbeta i filmstudion Kustateljén i Fårösund eller tillgång till ett eget kontor i Visby. Film på Gotland fördelar också ekonomiska stöd i form av arbetsstipendium, stöd till utveckling samt stöd till produktion av kort- & dokumentärfilm. Vill du veta mer om våra stöd? Ta kontakt med filmkonsulenten!

För info kontakta:
Filmkommissionär & Filmkonsulent
Ville Jegerhjelm
+46 73 765 80 52

RIKTLINJER FÖR UTVECKLINGS- OCH PRODUKTIONSSTÖD
Utvecklings- och produktionsstöd kan sökas av semiprofessionella och professionella filmare. Utvecklingsstöd utgår med upp till 20 000 kronor och produktionsstöd med upp till 40 000 kronor. Stödet gäller utveckling och produktion av kort- och dokumentärfilm samt utveckling av manus för långfilm och kortfilm. Förutom finansiellt stöd kan stöd erhållas i form av manus- och klipphandledning samt inspelnings- och redigeringsteknik.

För att vara berättigad till att söka stödet från Film på Gotland krävs att någon eller flera av dessa kriterier är uppfyllda:
– Att filmaren eller producenten är skriven eller till övervägande del verksam på Gotland.
– Att filmen spelas in eller produceras helt eller delvis på Gotland. Det gäller förutom inspelning även tex manusskrivande, klippning, ljudläggning, animering med mera.
– Att filmen till sitt innehåll speglar Gotland.

ANSÖKNINGSTILLFÄLLEN VÅREN 2024
Utvecklingsstöd och produktionsstöd har deadline 31/3. 

Fullständiga riktlinjer för utvecklings och produktionsstöd hittar du här.

Ansökningsblankett hittar du här https://etjanst.gotland.se/filmstod

RIKTLINJER FÖR ARBETSSTIPENDIUM
Arbetsstipendium kan sökas av både semiprofessionella och professionella filmare med högst 10 000 kr. Ett arbetsstipendium kan sökas av filmare som önskar utveckla sin kreativa kompetens eller för relevanta resor. I vissa fall kan man söka för inköp av teknik eller mjukvara. Inköpet ska då vara kopplat till ett pågående filmprojekt.

För att vara berättigad till att söka stödet från Film på Gotland krävs att någon eller flera av dessa kriterier är uppfyllda:
– Att filmaren är skriven eller till övervägande del verksam på Gotland.
– Att eventuellt projekt spelas in eller produceras helt eller till största delen på Gotland (gäller förutom inspelning även tex manusskrivande, klippning, ljudläggning, animering mm).

ARBETSSTIPENDIER KAN SÖKAS FÖR:
– Inköp av utrustning och material.
– Fortbildning (vidareutveckling inom verksamhetsområdet)
– Resekostnad (för konstnärligt arbete, nätverksbyggande samt för att skapa internationella kontakter och utbyten)

ANSÖKNINGSTILLFÄLLEN VÅREN 2024
Arbetsstipendium har deadline 31/3. 

fullständiga riktlinjer för arbetsstipendium hittar du här!

Ansökningsblankett hittar du här:
https://etjanst.gotland.se/filmstipendium

Beviljade arbetsstipendier, utvecklings- & produktionsstöd 2023

2023 beviljades stöd vid tre tillfällen.

Kvartal 1

Viktor Nordensköld
Hemligheter
Frida Lindroth
Att gå under en kossa
Linnea Holtze
På väg
David Andersson
Skattplundringen
Inga Kempe
Manusresidens i Italien
Sophie Säter
Ibland är du ett sånt jävla ägg
Simon Hernandez
Kurs i domumentärfilm

Kvartal 2

Carl Arleryd
Varför flytta till Gotland?
David Andersson
Skattplundringen på Gotland

Kvartal 3

Maja Östberg
Joanna Skywalker
Malin Ingrid Johansson
Dock 5B
Sam Safinia
Pink Flamingo
Sara Montoya
A day for love
Julian Quevedo
Kerstins Fårö

Beviljade arbetsstipendier, utvecklings- & produktionsstöd 2022

Kvartal 1

Sara Montoya
Bananas
Sophie Säter Mahfouf
Untitled Egg Film
Babak Parham
Fragments
Jonas Sten Norén
Årsgång

Kvartal 2

Tinna Björk Olafsdottir
Födslar och dess element

Kvartal 3

Anders Wilhelmsson
Avståndet till månen

Elinor Isenberg
Stardust

Florence Montmare
Märta

Kvartal 4

Rose Wimpson
Dice

Claudius Wick
Näcken

Vera Berggren Wiklund
Minnen av infraröd

Tinna Björk Olafsdottir
Födslar och dess element

Beviljade arbetsstipendier, utvecklings- & produktionsstöd 2021

Kvartal 1

Rolf Andreas Nordblom
Kurt & Vanja are vacuum sealed
Erik Landerdahl
Beowulf-att ta hem en historia
Sophie Säter Mahfouf
Allt jag borde
Håkan Ossiann
Ön
Sasa Jancic
Elsa
Felicia Boberg
Lilla Flickan

Kvartal 2

Felicia Boberg
Vart skall du
Tinna Björk Olafsdottir
Utbildning/kurs
Patrycja Pajak
Rekonstruktion
Sarah Runa
I ditt hjärta
Kevin Fogelqvist
Mormor Nr. 74683
Anna Grönlund
Manusworkshop

Kvartal 3

Rolf Andreas Nordblom
Kolibri
Tinna Björk Olafsdottir
Birth and the elements
Johan Ribe
Psykos. ink, blod och strumpor
Florence Montmare
Märta
Eva Ylva Matilda Liljeholm
Jag kan göra allting

Kvartal 4

Wera Berggren Wiklund
Spela