Gotland – FilmÖn

Gotland har har med sitt säregna kalkstenslandskap i alla tider lockat konstnärer och filmskapare. Film har spelats in här från stumfilmsepoken och fram till idag. Internationella storheter som Ingmar Bergman och Andrei Tarkovsky är en del av filmarvet och nya talanger bygger framtiden. 

På Gotland har ett långsiktigt arbete med att främja film alltid varit en framgångsfaktor. Satsningar på filmproduktion, filmpedagogik och visning av film har ägt rum på Gotland sedan 90-talet. 

Här finns en stor erfarenhet av filmproduktion med ett hundratal professionella filmarbetare, flertalet bolag samt möjlighet till stöd och finansiering av kortfilm, långfilm och dramaserier. Vi erbjuder också professionell filmteknik och en av landets största filmstudios. 

Här sker utbildningsinsatser i grundskola, på äldreboenden och hela vägen till eftergymnasial nivå. På Gotland finns möjligheten att konsumera och uttrycka sig med rörliga bilder oavsett om man är ett skolbarn eller professionell filmskapare. 

För den som vill uppleva film och filmkultur erbjuder Gotland också ett rikt utbud av biografer och filmstudios men givetvis också Bergmanveckan. En internationell filmfestival med besökare från jordens alla hörn. 

De verksamheter som bildar stommen i den gotländska filmen är länsinstitutionen för film – Film på Gotland, Stiftelsen Bergmancenter, Gotlands folkhögskolas filmutbildningar, Gymnasieskolans utbildningar i media samt Kulturskolans filmkurser.