Film Gotland  – resurscentrum för film på Gotland

Paola Ciliberto

Verksamhetsledare, chef enhet kultur
[email protected]
+46 70 7658245

Ylva Liljeholm

Filmstrateg & filmkonsulent
[email protected]
+46 70 4477003

Sandra Fröberg

Utvecklare visning, barn & unga
[email protected]
+46 73 3026669

Ville Jegerhjelm

Filmkommission, marknadsföring
Ville Jegerhjelm

[email protected]
+46 70 4217590

Anders Nyström

Teknik och handledning
Anders Nyström

[email protected]
+46 70 8541874