Navet i den gotländska filmen

Film på Gotland är länsinstitutionen för den Gotländska filmen med uppdrag att främja och utveckla regional filmkultur. Verksamheten är är en av Gotlands fem länsinstitutioner för kultur och ett av Sveriges 19 regionala resurscentrum för film. 

Film på Gotlands verksamhet består av tre huvudområden: filmpedagogik, produktion & talangutveckling samt visning och spridning av Gotländsk film. Verksamheten är en resurs för alla som bor, lever och verkar på ön och som vill göra, lära eller uppleva film & rörliga bilder.

Enhetschef kulturavdelningen

Paola Ciliberto

paola.ciliberto@gotland.se
+46 07 37658245  

Utvecklare visning & spridning

Monalisa Sundbom

monalisa.sundbom@gotland.se
+46 70-4477003

Filmstrateg. Utvecklare barn & unga

Sandra Fröberg

sandra.froberg@gotland.se
+46 70-7887827

Filmkommissionär. Konsulent filmstöd. 

Ville Jegerhjelm

vilhelm.jegerhjelm@gotland.se
+46 70 4217590

Utvecklare teknik. Teknikansvarig

Staffan Enström

staffan.enstrom@edu.gotland.se
+46 708 555510