Navet i den gotländska filmen

Film på Gotland är länsinstitutionen för den Gotländska filmen med uppdrag att främja och utveckla regional filmkultur. Verksamheten är är en av Gotlands fem länsinstitutioner för kultur och ett av Sveriges 19 regionala resurscentrum för film. 

Film på Gotlands verksamhet består av tre huvudområden: filmpedagogik, produktion & talangutveckling samt visning och spridning av Gotländsk film. Verksamheten är en resurs för alla som bor, lever och verkar på ön och som vill göra, lära eller uppleva film & rörliga bilder.

Enhetschef kulturavdelningen

Paola Ciliberto

[email protected]
+46 07 37658245  

Filmstrateg. Utvecklare visning & spridning

Monalisa Sundbom

[email protected]
+46 70-4477003

Utvecklare barn & unga

Joakim Norrby

Joakim[email protected]
0700830736

Filmkommissionär. Konsulent filmstöd. 

Ville Jegerhjelm

[email protected]
+46 73 7658052 / 070-4217590

Utvecklare teknik. Teknikansvarig

Paul Wu