Tillsammans skapar vi en hållbar filmbransch  

Filmindustrin har, precis som annan industri, varit orsak till stora mängder fossila utsläpp. I skenet av klimatkrisen är det viktigt att den utvecklas och blir hållbar. Arbetet sker på många nivåer och hanteras på allt från lokal till Global nivå. Film på Gotland är en del av Region Gotland och bidrar därmed till att uppnå de regionala målen för hållbarhet. Verksamheten  är också  aktivt engagerad i tre projekt som på olika sätt främjar en hållbart utveckling: