Fortbildningsdag 2019 i MIK – media- och informationskunnighet

MIK-dagen 2019

Fortbildningen erbjuder:
-Praktiska och enkla verktyg
-Inspirerande föreläsning
-För att fler ska få möjlighet att skildra och visa sin bild av tillvaron.

Filmpedagogerna Martin Sjögren och Mattias Jonasson från Barnfilmskolan på Akademi Valand/Göteborgs Universitet bjuder på några av sina inspirerande och samtidigt enkla metoder för att använda kameran som verktyg för lärande och samhällsutveckling. Den mycket uppskattade föreläsaren Fredrik Holmberg från Folkets Bio berättar om MIK och mänskliga rättigheter. Ta gärna med egen teknik i form av Ipad eller Smartphone. 

Workshopledare

Fredrik Holmberg från Folkets Bio Filmpedagogerna
Fredrik Holmberg är en film- och mediapedagog som var med och grundade den ideella föreningen Filmpedagogerna Folkets Bio 1992. Kärnan i verksamheten är rörlig bild och ungas mediekonsumtion. Filmpedagogerna Folkets Bio består idag av fem film- och mediepedagoger som arbetar på lokal, regional, nationell och internationell nivå. Sedan 2010 är de partners med UNESCO i frågor som rör medie- och informationskunnighet (MIK) och de ingår även i EU:s expertgrupp Media Literacy Expert Group (MLEG). Från 2015 har Filmpedagogerna även ett uppdrag från Region Västra Götaland i att främja MIK-frågor. Läs mer på filmpedagogerna.se

Martin Sjögren och Mattias Jonsson från Barnfilmskolan Akademi Valand.
Barnfilmskolan startade 2011 på Akademin Valand och är ett samlingsnamn för en mängd olika aktiviteter. Den gemensamma faktorn i alla projekt och aktiviteter är synen på kameran som ett verktyg för lärande och samhällsutveckling. Barnfilmskolan belönades med Gullspiran på Guldbaggegalan 2016 och bygger på den enkla principen att personer som inte vanligtvis kontrollerar bilderna av sig själva använder kameran som ett verktyg för att synliggöra det för dem mest angelägna. Det kan gälla små eller större barn, äldre, nyanlända mfl. Genom samtal före och under arbetet med kameran berörs frågor kring etik, förhållningssätt och förståelse för varandra. Vi pratar också om vad vi vill synliggöra och varför. Läs mer på barnfilmskolan.se

Schema MIK-dag 2019.
08.00 – 08.30 Registrering och kaffe
08.30 – 08.40 Introduktion av Film på Gotland
08.40 – 10.30 Föreläsning av Fredrik Holmberg från Folkets Bio Filmpedagogerna om MIK och mänskliga rättigheter
10.30 – 10.45 Bensträckare med kaffe
10.45 – 12.00 Workshop Barnfilmskolan pass 1
12.00 – 13.00 Lunch
13.00 – 15.00 Workshop Barnfilmskolan pass 2
15.00 – 15.20 Bensträckare med kaffe
15.20 – 16.50 Workshop Barnfilmskolan pass 3
16.50 – 17.00 Avslutning med Film på Gotland