Boka en film/mediepedagog!

Film på Gotland samarbetar med flera duktiga film- och mediapedagoger. De fungerar som en resurs för arbetet i skolan och på fritiden, i pedagogiska sammanhang där film och rörlig bild ingår. 

De pedagoger som presenteras här har beprövad erfarenhet av arbete med barn och unga.  Nedan presenteras de olika pedagogerna med kompetens och intresseområden, samt kontaktuppgifter. Kontakt tas direkt mellan uppdragsgivare och pedagog, liksom kostnadsdiskussioner och fakturering. Film på Gotland kan ge råd om upplägg och val av pedagog.

Jessica Lundeberg och Kristina Frank är animatörer och konstnärer.

Under flera år har vi tillsammans lett den pedagogiska verksamheten på Skaparverkstan, Bergmancenter men också med Skapande skola.
Målet är att ge barn och ungdomar kunskap om och verktyg för att skapa egna berättelser med text, bild, teater och rörliga bilder. Verktygen får de när de tar del av filmens och scenens magiska möjligheter genom upplevelser, föreställningar och egna produktioner.
Målet är också att skapa och ta vara på oväntade och kreativa möten mellan generationer. Ett sätt att nå detta är att göra barn och unga till en resurs i utformningen av utställning, verkstad och teaterbygge. Ett annat sätt är att låta modern digital teknik, sociala medier och global kommunikation förenas med filmens och scenkonstens traditioner.
Skapande verkstad är öppen för barn, ungdomar och vuxna som är nyfikna på de konstnärliga uttrycksmedlen och som lekfullt vill ta dem i bruk.

Våra special kompetenser utöver animation:
Jessica -måleri och video
Kristina – modellbygge, videomapping, after effects

Produktioner där vi tagit del som animationspedagoger:
Skepp och Skoj, Fornsalen.
Trollflöjten på Fårö
Författarworkshop under Barnkörveckan, med bla. Sara Lundebrg och Åsa Lind

Kontakt:
kristina frank
Jessica Lundeberg