ANSÖKAN

Här finns den information du behöver för att göra din ansökan. Informationen är uppdelad i behörighetskrav, som beskriver vilka krav som ställs för att du skall kunna söka till våra utbildningar samt ansökningsinstruktioner som beskriver vad du behöver skicka in till oss när du gör din ansökan. Vi hoppas att det skall vara tydligt men tveka inte att ta kontakt med oss om det skulle vara något som du undrar över.

Behörighetskrav

Story I

En 1-årig yrkesutbildning i manus och dramaturgi för kommersiell spelfilm och dramaserier

Du är behörig att söka om du uppfyller följande krav;
– Om du har ett starkt intresse för att skriva filmmanus, vill veta mer om yrket och branschen och har ambitionen att studera vidare med målet arbeta som manusförfattare i filmbranschen
– Om du har tidigare erfarenheter av att skriva filmmanus.

Story II

En 1-årig yrkesutbildning med specialisering i manus och dramaturgi för kommersiell spelfilm och dramaserier.

Har du tidigare arbetat med manus och dramaturgi finns möjlighet att söka direkt Story II

Du är behörig att söka om du uppfyller följande krav; ​
– Om du har ett starkt intresse för att skriva filmmanus och har ambitionen att arbeta som manusförfattare i filmbranschen.
– Om du har tidigare erfarenheter av att skriva filmmanus.

STORY MASTERCLASS

En 1-årig distansutbildning i manus och dramaturgi för kommersiell spelfilm och dramaserier

Du är behörig att söka om du uppfyller följande krav;
– Har yrkeserfarenhet avseende manus & dramaturgi eller liknande.
– Har skrivit manus för kortfilm, spelfilm eller dramaserie.

Ansökningsinstruktioner

Instruktioner ansökan Story I & Story II​

OBS! Skicka ej originalhandlingar!

Skall finnas med i ansökan:
– Personbevis
(inte äldre än 3 månader)
– CV & Betyg
Bifoga CV och betyg eller kursintyg från tidigare utbildning.
– Eventuella arbetsbetyg/intyg
Exempelvis rekommendationsbrev på max en A4.
– Personligt brev
Brevet kan utformas fritt, men ska innehålla nedanstående;
– Beskriver vem du är och varför du söker utbildningen.
– Vilka erfarenheter du har av att arbeta med manus
– Beskriva var du befinner dig yrkesmässigt om 5 år (max 1 A4 sidor).

Arbetsprover
– En sammanfattning av en befintlig, valfri kommersiell film som är högst 20 år gammal (en A4-sida).
– 2 stycken scener i manusformat som är 3 sidor vardera.
– 1 stycke ”onepager” där du beskriver en idé som du vill utveckla.

Sammanställ alla arbetsprover i en pdf med sidnumrering. Namnge dokumentet med ditt namn samt personnummer. Ansökan görs genom Schoolsoft. Länk finns här nedan.
Din ansökan måste ha inkommit till oss senast 30 april.

Antagning
Efter att ansökningstiden gått ut görs ett urval av sökande som intervjuas via online-video. Vid intervjun kan du även få göra ett muntligt prov för att se dina kunskaper och din erfarenhetsnivå. Besked om antagning ges i månadsskiftet juni–juli.

Instruktioner ansökan MasterClass Story:

OBS! Ej originalhandlingar

Skall finnas med i ansökan:
– Personbevis
(inte äldre än 3 månader)
– CV & Betyg
Bifoga CV och betyg eller kursintyg från tidigare utbildning.
– Eventuellt arbetsbetyg/intyg
Exempelvis rekomendationsbrev på max en A4.
– Personligt brev
Brevet kan utformas fritt, men ska skrivas på engelska och innehålla nedanstående;
– Beskriver vem du är och varför du söker utbildningen.
– Vilka erfarenheter du har av att arbeta med manus
– Beskriva var du befinner dig yrkesmässigt om 5 år (max 1 A4 sidor).

Arbetsprover
Alla arbetsprover ska skrivas på engelska.
– 2 långfilmskoncept på max 1 A4-sida vardera. För varje koncept skall det bifogas en scen i manusformat som är max 2 A4-sidor.
– 2 koncept för dramaserier på max 1 A4-sida vardera. För varje koncept skall det bifogas en scen i manusformat som är max 2 A4-sidor.

Sammanställ alla arbetsprover i en pdf med sidnumrering. Namnge dokumentet med ditt namn samt personnummer. Ansökan görs genom schoolsoft. Länk finns här nedan.
Din ansökan måste ha inkommit till oss senast 30 april.

Antagning
Antagningen sker med hjälp av professionella manusförfattare.
Besked om antagning ges i månadsskiftet juni–juli.

Kontakt:
Lärare & pedagisk guide
Storyutbildningen
Gotlands Folkhögskola
Mail: [email protected]
Mobil: +46704380926
Expedition: +46(0)498-203880