Talangveckan 2019

Talangdagarna på Fårö är ett samarbete med Film Stockholm/Filmbasen, Film i Skåne och FilmCloud, men även med övriga filmregioner i landet.