Andra bestämmelser och tillstån

Utöver polistillstånd kan du behöva ansöka om fler tillstånd när du ska spela in film. Du kan behöva tillstånd för fordon som ska köra till och från inspelningsplatsen. Dessutom måste du ha dispens om du behöver köra mot gällande trafikbestämmelser.

Tillstånd för fordon

Du behöver dispens om

  • fordonet är längre än 12 meter och du inte håller dig på genomfartslederna
  • fordonet har en bruttovikt över 3,5 ton och du inte håller dig på genomfartslederna nattetid mellan klockan 22.00 och 06.00
  • du måste köra på gångbanor, torg och parkvägar för att komma fram till inspelningsplatsen. Du kan bara få dispens för att köra på sådana ytor i undantagsfall när det inte finns andra alternativ. Det gäller även för så kallade restriktionsgator där motorfordonstrafik är förbjuden.

Du ansöker om dispens från trafikregler hos tillståndsavdelningen på trafikkontoret som tar ut en avgift för tillstånden och dispenserna.
Ansök om dispens från trafikregler

Det är ditt ansvar att gällande bestämmelser och riktvärden följs.