Polistillstånd & tillstånd för att stänga av gata

Om du vill använda en offentlig plats för filminspelning ska du ansöka om polistillstånd. Till offentlig plats räknas väg, gata, trottoar, torg, park eller annan plats som används av många människor. Offentliga platser ägs ofta av Stockholms stad, men även privat mark kan räknas som offentlig plats.

Polistillstånd vid filminspelning

Fyll i ansökningsblanketten på polisens webbplats. Blanketten skickar du till polisen tillsammans med en skiss över hur du vill möblera marken. Skissen behöver inte vara skalenlig, men det måste tydligt framgå var du vill ställa ner föremål och måtten på dessa.
Ansök om polistillstånd för filminspelning(Länk till annan webbplats, https://polisen.se/tjanster-tillstand/tillstand-ansok/)

Polisen handlägger din ansökan

Polisen undersöker om önskad plats är ledig önskad tid. Är platsen ledig bokas den åt dig. Är den inte ledig återkommer polisen till dig för att hitta en ny plats eller nytt datum för filminspelningen

Om du ska ställa ner något på stadens mark remitterar polisen ärendet till trafikkontoret.

Om ansökan gäller privat mark är det ditt ansvar att kontrollera med markägaren att du får lov att använda platsen under den aktuella perioden.

Polisen utfärdar tillstånd

Om polisen regionen godkänner ansökan utfärdar polisen ett tillstånd för upplåtelse av offentlig plats. Polistillståndet måste vara utfärdat innan du börjar använda platsen. Det ska omfatta allt du ställer eller lägger dit och hela den tid platsen används.

Tillstånd att stänga av eller utrymma gata

Om ni behöver stänga av en gata helt ska ni ansöka om en trafikanordningsplan (TA-plan). Det kan vara för att gatan behöver grusläggas, rökfyllas eller att en bil ska köra i fel riktning.

Om du behöver utrymma gatan på bilar ska du ansöka om ändring av lokal trafikföreskrift (LTF). Detta kan vara aktuellt om man till exempel spelar in en epokfilm där man inte vill ha moderna bilar med i bild.

Oftast behövs ingen TA-plan för att stoppa fordon 1–3 minuter vid tagning. Det räcker att du ansöker om detta i polisansökan, så skrivs det in i polistillståndet. SL-bussar får aldrig stoppas om inte det uttryckligen står i tillståndet från polisen.

Trafikanordningsplan (pdf, 324 kB, nytt fönster)

Ändring av lokal trafikföreskrift (pd, 402 kB, nytt fönsterf)

Ansökan om TA-plan (pdf, 143 kB, nytt fönster)

Ansökan om LTF (Word, 62,4 kB, nytt fönster)