Sökes: Handledare till filmsommarjobb!

Film på Gotland söker en professionell filmare som under fyra veckor kan handleda åtta sommarjobbande ungdomar. Under sommaren 2024 arrangerar Film på Gotland ett filmsommarjobb för åtta ungdomar födda mellan 2006-2008 år. Nu söker vi en professionell filmare, bosatt eller baserad på Gotland, som i samverkan med Film på Gotland ska handleda ungdomarna.

ARBETSUPPGIFTER
Att tillsammans med ungdomarna skapa film utifrån de ungas egna idéer. Under perioden 17 juni till 12 juli ska filmaren handleda ungdomarna i allt från manusarbete och förproduktion till casting, inspelning, redigering och slutligen visning av de färdiga filmerna. I arbetsuppgifterna ingår även planering och samverkan med Film på Gotland, innan ungdomarna börjar, liksom en del efterarbete när ungdomarna avslutat sin anställning i juli. Det är önskvärd att handledaren deltar på ett kick-off möte med ungdomarna och övriga handledare innan starten den 17e juni.

KVALIFIKATIONER
Dokumenterad grundläggande erfarenhet av filmproduktionens olika delar (även dokumentärt filmberättande är relevant).

MERITERANDE
Pedagogiska erfarenheter och gärna målgrupp barn och unga. Erfarenhet inom filmvisning.

OMFATTNING / ERSÄTTNING
En tidsplan för filmarens uppdrag skapas i samråd med Film på Gotland. Ersättning för uppdraget utgår från Fackförbundet Scen och Films arvodesrekommendationer. Formell handledare till ungdomarna är Film på Gotland.

INTRESSEANMÄLAN
Skicka din ansökan till [email protected] senast torsdag 7 mars.

FÖR MER INFORMATION
Kontakta Joakim Norrby på Film på Gotland
E-post: [email protected]
Telefon: 070-083 07 36