Sökes: Handledare till filmsommarjobb!

Film på Gotland söker en professionell filmare som under tre veckor kan handleda åtta sommarjobbande ungdomar. Under sommaren 2023 arrangerar Film på Gotland ett filmsommarjobb för åtta ungdomar födda mellan 2005-2007 år. Nu söker vi en professionell filmare, bosatt på Gotland, som i samverkan med Film på Gotland ska handleda ungdomarna.

ARBETSUPPGIFTER
Att tillsammans med ungdomarna skapa film utifrån de ungas egna idéer. Under perioden 16 juni till 7 juli ska filmaren handleda ungdomarna i allt från manusarbete och förproduktion till casting, inspelning, redigering och slutligen visning av de färdiga filmerna. I arbetsuppgifterna ingår även planering och samverkan med Film på Gotland och de övriga kultursommarjobben i juni, innan ungdomarna börjar, liksom en del efterarbete när ungdomarna avslutat sin anställning i juli. Det är önskvärd att handledaren deltar på ett kick-off möte med ungdomarna och övriga handledare fredagen den 5 maj.

KVALIFIKATIONER
Dokumenterad grundläggande erfarenhet av filmproduktionens olika delar (även dokumentärt filmberättande är relevant).

MERITERANDE
Pedagogiska erfarenheter och gärna målgrupp barn och unga. Erfarenhet inom filmvisning.

OMFATTNING / ERSÄTTNING
En tidsplan för filmarens uppdrag skapas i samråd med Film på Gotland. Ersättning för uppdraget utgår från Fackförbundet Scen och Films arvodesrekommendationer. Formell handledare till ungdomarna är Film på Gotland.

INTRESSEANMÄLAN
Skicka din ansökan till joakim.norrby@gotland.se senast torsdag den 6 april.

FÖR MER INFORMATION
Kontakta Joakim Norrby på Film på Gotland:
E-post: joakim.norrby@gotland.se
Telefon: 070-083 07 36