Sökes: professionell filmare som handledare till filmsommarjobbet 2021!
Under sommaren 2021 arrangerar Film på Gotland ett filmsommarjobb för åtta ungdomar mellan 15-19 år. Nu söker vi en professionell filmare, bosatt på Gotland, som tillsammans med Film på Gotland ska handleda ungdomarna.
Arbetsuppgifter: att tillsammans med Film på Gotland och ungdomarna skapa film utifrån de ungas egna idéer. Under perioden 11 juni till 2 juli ska filmaren handleda ungdomarna i allt från manusarbete och förproduktion till casting, inspelning, redigering och slutligen visning av den färdiga filmen. I arbetsuppgifterna ingår även planering och samverkan med Film på Gotland och de övriga kultursommarjobben i juni, innan ungdomarna börjar, liksom en del efterarbete när ungdomarna avslutat sin anställning i juli.

Tidsperiod/omfattning/ersättning: en tidsplan för filmarens uppdrag skapas i samråd med Film på Gotland. Ersättning för filmarens uppdrag utgår från Fackförbundet Scen och Films arvodesrekommendationer. Formell handledare till ungdomarna är Film på Gotland.

Intresseanmälan: skicka din ansökan till [email protected] senast den 10 maj 2021.
För mer information: kontakta Sandra Fröberg på Film på Gotland på [email protected] eller 070-7887827. Dela gärna!