Utlysning: Talent To Watch – Gotland
-stöd till produktion av kortfilm och utveckling av långfilm

Som ett led i Svenska Filminstitutets arbete med att förnya svensk film ges Film på Gotland, det regionala resurscentret film, och Gotlands filmfond, den regionala filmfonden,  möjlighet att tillsammans stödja filmen på Gotland genom att fördela totalt 400 000 kronor till produktion av kortfilm och utveckling av långfilm. 

Talent To Watch – kortfilm

Film på Gotland utlyser 2021 två nya filmstöd á 80 000 kronor till produktion av kortfilm och nya format, inom spelfilm eller hybridfilm med fiktionsfokus. Utlysningen syftar till att välkomna nya röster/talanger med perspektiv som saknas inom svensk film med syfte att öka mångfalden av konstnärliga uttryck och berättelser. Stödet kan både gå till nya röster/talanger utan erfarenhet av film och till den som har erfarenhet men som ännu inte är etablerat inom svensk filmindustri.

Utlysningen sker i två delar där ett stöd på max 80.000 fördelas per omgång. Deadline för omgång ett är 15 augusti . Deadline för omgång två är 1 oktober. Ansökan till omgång ett skickas in senast 15 augusti 2021 via Region Gotlands e-tjänst:

Ansökan skall innehålla:
-Personlig presentation/CV
-Manus, manusidé eller treatment
-Budget
-Underlag för eventuell samfinansiering
-Distributionsplan

Länkar till arbetsprover, filmer eller annat relevant material

Har du frågor om utlysningen, kontakta:
Ville Jegerhjelm
filmkonsulent, Film på Gotland
[email protected]
070-4217590

Talent To Watch – långfilm

Gotlands filmfond utlyser två stöd på 100 000 kronor med syfte att stödja utveckling av två långfilmsidéer inom fiktion eller hybrid (fiktion med dokumentära eller experimentella inslag eller arbetssätt). Målgruppen är gotländska kreatörer som minst har spelat in en professionell kortfilm eller är professionellt verksamma inom en annan konstart. Ansökan sker med ett projekt på minst 60 minuter. Ansökan kan göras av såväl en enskild kreatör eller producent tillsammans med funktioner inom berättande och regi. Krav på producent är att minst ha producerat en professionell kortfilm. Övriga skall ha genomfört minst en professionell kortfilm eller vara professionellt verksamma inom en annan konstart (här inkluderas även spel). Minst en person i det kreativa teamet (producent, regi, manus) ska vara skriven på Gotland. Bolaget som söker kan vara ett etablerat bolag. Det är inget krav att bolaget ska vara skrivet på Gotland.

Dokument som ska bifogas ansökan (i pdf-format):
-Projektbeskrivning inkl kort synopsis, max 5 sidor
-Manus och/eller treatment
-Tidsplan
-Budget för utvecklingsarbetet
-Genomförandeplan av utvecklingen och beskrivning av vilka behov finns.
-CV för upphovspersoner
-Länk till tidigare filmer/verk
-Om rörligt bildmaterial finns (till exempel inspelade sekvenser, pilot, referensmaterial), bifoga länkar max 15 min.

Ansökan skickas in senast 1 oktober till [email protected].  Beviljade projekt får besked 15 oktober. Utvecklingsarbete pågår ett år, med tre träffar. Stödet ska redovisas senast 1 november 2022.