Fortbildningsdag 2020 i MIK – media- och informationskunnighet

MIK-dagen 2020 

MIK-dagen den 24 september 2020 blir digital och kommer fokusera på att underlätta för pedagoger som tvingats ställa om hela eller delar av undervisningen från klassrummen till den digitala världen.

Evenemanget är kostnadsfritt och riktar sig främst till pedagoger från Gotlands grund- och gymnasieskolor men alla som är intresserade av att fördjupa sina kunskaper inom MIK är välkomna. Dagen är uppbyggd som ett webbinarium med föreläsningar och enklare interaktiva delar. Så ladda upp med kaffe och lunch för en rolig och lärorik dag om media och kommunikation.

Anmäl dig senast onsdag 23 september till: [email protected]
Länk till webbinariet skickas ut via mejl till anmälda deltagare kl 09.00 den 24 september.

Folkets Bio Filmpedagogerna kommer föreläsa om MIK i klassrummet, digitalisering, medier och undervisning. Filmpedagogerna Folkets Bio är en ideell förening som grundades 1992. Kärnan i verksamheten är rörlig bild och ungas mediekonsumtion. Filmpedagogerna Folkets Bio består idag av fem film- och mediepedagoger som arbetar på lokal, regional, nationell och internationell nivå. Sedan 2010 är de partners med UNESCO i frågor som rör medie- och informationskunnighet (MIK) och de ingår även i EU:s expertgrupp Media Literacy Expert Group (MLEG). Från 2015 har Filmpedagogerna även ett uppdrag från Region Västra Götaland i att främja MIK-frågor. Läs mer på filmpedagogerna.se

Filmriket är en hemsida som vill ge alla i Sverige möjlighet att lära sig skapa film oavsett uppväxtvillkor, skola och individuella förutsättningar. Man vill främja den demokratiska rättigheten att lära sig filmens språk och övningarna är utvecklade med utgångspunkt i grundskolans reviderade läroplan med syfte att göra det lätt, roligt och framför allt enkelt att anpassa rörlig bild till de olika kursplanerna. Filmriket har även utvecklat en Play-tjänst med ett antal kort- och långfilmer på olika teman som tex de 17 globala målen inom Agenda 2030 och de nationella minoriteterna. Genom Filmriket kan man streama filmerna direkt till klassrummet och till varje film finns en handledning. Tjänsten är kostnadsfri och har utvecklats av Filmpool Nord, Region Jönköping och Bilda i samarbete med Filmregionerna, Svenska Filminstitutet, Filmcentrum, Statens Medieråd och The new division. Läs mer på filmriket.com

Statens medieråd är en myndighet som har i uppdrag att verka för att stärka barn och unga som medvetna medieanvändare och skydda dem från skadlig mediepåverkan. Myndigheten är ett kunskapscentrum kring barn och ungas medieanvändning och MIK. Medierådet har tagit fram ett antal lektionspaket om bland annat upphovsrätt, källkritik, propaganda och hat och hot på nätet. I deras senaste metodmaterial ”Bilder och verklighter – visuell gemenskap på nätet” finns lektioner som stärker eleverna i ett medvetet förhållningssätt till bilder de möter på nätet och ger dem en ökad förståelse av hur bilder kan laddas med betydelse som kan variera beroende på mottagare och kontext. Läs mer på statensmedierad.se

Eftersom MIK-dagen i år är digital blir programmet något kortare än 2019 men dagen får istället en digital uppföljning den 13 oktober genom Filminstitutets Film i Skolan-dag då Skolverkets generaldirektör Peter Fredriksson och skådespelerskan Shima Niavarani deltar. Mer information om webbinariet den 13 oktober kommer inom kort.

MIK-dagen 2020 arrangeras av Film på Gotland i samarbete med Kulturskolan på Gotland och i dialog med Gotlands Länsbibliotek och UAF.

Schema MIK-dagen 2020.

Länk till webbinarium skickas ut på mejl till anmälda deltagare kl 09.00 den 24 september. Det går att koppla upp sig till länken från kl 09.45.

10.00 – 10.10 Introduktion med Film på Gotland
10.10 – 10.55 Föreläsning/workshop pass 1 med Folkets Bio Filmpedagogerna
10.55 – 11.10 Bensträckare
11.10 – 11.55 Föreläsning/workshop pass 2 med Folkets Bio Filmpedagogerna
11.55 – 12.00 Avslutande ord till förmiddagen med Film på Gotland
12.00 – 13.00 Lunch på egen hand
13.00 – 13.10 Välkommen tillbaka med Film på Gotland
13.10 – 13.55 Föreläsning ”Bilder och verkligheter” med Statens Medieråd kring hur man kan stärka elevers visuella läskunnighet.
13.55 – 14.10 Bensträckare
14.10 – 14.50 Genomgång av filmriket, en kostnadsfri digital filmverkstad och visningstjänst med Filmpool Nord.
14.50 – 15.00 Avslutning med Film på Gotland