Sveriges första filmturist-app!

Gotland Film Safari är en app avsedd för Android och iOS som tillgängliggör Gotlands filmhistoriska arv för en bred, aktiv, nyfiken, kulturellt och historiskt intresserad publik. Gotland har ett stort antal inspelningsplatser som använts för fiktion, dokumentär, kortfilm och musikvideos, reklam, animation såväl för barnfilmer som för skräck och rysare.

Appens användare ska kunna åka runt på ön och ta del av utdrag från olika filmer och samtidigt se platser i verkligheten. Appen visar vägen till platsen, tillhandahåller filmklipp och ger information och anekdoter kring såväl platsen som filmen, som en interaktiv Gotlandskarta/guide. Projektet innefattar att välja filmklipp, införskaffa rättigheter, skriva texter, och tillsammans med webbyrå bygga appen som ska lanseras till sommaren 2018. En pilotversion ska finnas ute för testning hösten 2016.

Bakgrunden till projektet

Sedan tidigt 1900-tal har hundratals filmer spelats in på Gotland. Internationellt kända filmregissörer har genom tiderna använt det gotländska landskapet som kuliss och inspiration till skräck, rysare, drama, komedi, romantik, konstfilm, dokumentär, reklamfilmer, kortfilmer mm. Det är ett rikt material från stumfilmstiden och journalfilmernas era till idag via filmnamn som Ingmar Bergman, Victor Sjöström, Vilgot Sjöman, Tony Curtis, Torbjörn Axelman, Andrej Tarkovskij, Sven Bertil Taube, Bibi Andersson, Hans Alfredsson, Hayao Miyazaki, Susanne Bier, Torbjörn Axelman, Suzanne Osten, Liv Ullmann, Max von Sydow med flera.

Film på Gotlands uppdrag och tidigare versioner

I Film på Gotlands uppdrag ingår att bland annat ge stöd till filmproduktioner och samtidigt bidra till att utveckla den gotländska filmkulturen, att både värna om det filmhistoriska arvet och samtidigt skapa förutsättningar för (gotländsk) film av god kvalitet ska nå ny publik. Sedan starten 1997 har Film på Gotland stöttat produktion och visning av hundratals filmer, varav många också finns i våra arkiv. Sedan 2004 har Film på Gotland varit en av arrangörerna för Bergmanveckan, bidragit till tillkomsten av ett Bergmancenter på Fårö och utvecklat bussturer till Bergmans inspelningsplatser. I samarbete med och på uppdrag av turistföreningen tog Film på Gotland 2005 fram en filmkarta till Bergmans Fårö (med ett urval locations) som fortfarande säljs i på hotell och i affärer. På vår gamla hemsida hade vi också något vi redan då kallade för Gotland Film Safari – en interaktiv filmkarta till Gotland där man kunde klicka sig runt på ön och se bilder och läsa om inspelningsplatserna.

Nya möjligheter med digital tillgänglighet

Dagens teknik, med den allt större spridningen av smarta telefoner och plattor och den allmänna förståelsen för dessa medier, bäddar för nästa steg i den gotländska filmsafarins utveckling, där filmklipp kan ses direkt, tillsammans med vägbeskrivningar och information, av alla med tillgång till smart telefon eller platta. Att mediet är tillgängligt för alla, över alla åldersgrupper och på tre språk, innebär en stor möjlighet. Ungdomar, vuxna och barn, besökare från utlandet såväl som fast boende – alla kan ta del av Gotlands spännande filmhistoria. Samtidigt som vi skapar som en kvalitetsprodukt som på ett svårslaget sätt kan marknadsföra en ö så rik på historia, kultur och natur.

Genom ett tilltalande och lättförståeligt gränssnitt ska alla som gratis laddat ner appen kunna ta del av en stor samling utvalda klipp från gotlandsinspelade filmer. Klippen, via koordinater utsatta på en karta, är knutna till enhetens gps och kan enkelt ge färdbeskrinvningar till platserna. Till klippen tillkommer även, utöver generell information om filmen i sig, kuriosa från filmen som skapar mervärde för användaren och platsen. Information om filmerna tillgängliggörs på engelska och tyska, utöver svenska. Filmklippen (som kan ses hela tiden även på andra platser) kan locka till användning utanför Gotland och också fungera som ett incitament till att besöka Gotland och ta del av ett rikt filmarv. Man har sett filmklippen, och vill sen besöka platsen.

Genomförande

Urval av filmklipp görs av Film på Gotland i dialog med referensgrupp mfl experter. Rättigheter till filmsekvenser clearas, infotexter utarbetas, textning och översättningar görs. Koordinater till inspelningsplatserna tas fram, tillstånd till att dessa görs offentliga erhålls. Appen programmeras och designas av webbyrån. En första testkörning görs i referensgruppen vars feedback ligger till grund för det fortsatta utvecklingsarbetet. Lansering blir till sommaren 2017, under tex Bergmanveckan och Almedalsveckan. Uppföljning och utvärdering med referensgruppen i september-oktober.

Projektorganisation/deltagare

Paola Ciliberto, verksamhetsledare, Film på Gotland och projektledare Gotland Film Safari

  • Film på Gotland
  • Mats Jansson, ledningskontoret/Region Gotland
  • Helen Beltrame Linné, Bergmancenter