Projekt för kultur och hälsa!

Under 2022 har medel från Region Gotland tilldelas de regionala kulturinstitutionerna, Studieförbundet Vuxenskolan, insatsen Dans för hälsa samt fria kulturskapare för att genomföra utvecklingsarbete kring hälsofrämjande insatser. Nedan kan du läsa om de projekt som aktiverats och genomförts samt vad som är på gång under 2023. Mer information finner du här!