Sök filmsommarjobbet 2023!

Sommaren 2023 har du chansen att genom filmen som verktyg utforska din omvärld och pröva på jobbet som filmarbetare.

Under handledning av professionella filmskapare och i två filmteam (upp till fyra personer i varje team), får du vara med att arbeta fram idé, manus, planering till inspelning, efterarbete samt visning av den färdiga filmen.

Arbetsuppgifterna består bland annat av research och manusarbete, regi/inspelning, klippning och förberedelser för visning.Projektet involverar även samverkan med de övriga kultursommarjobben och avslutas med gemensam offentlig filmvisning.

Arbetsperiod: 16 juni – 7 juli (midsommarafton ledigt)

Har du frågor om detta arbetsområde, kontakta Joakim Norrby. Utvecklare barn och unga, Film på Gotland.

Telefon: 070-083 07 36
E-post: [email protected]

Ansökan till sommarens feriejobb öppnar den 6 februari och pågår fram till och med den 26 februari. Du som bor på Gotland och är född 2005-2007 kan söka feriejobb. Ungdomar som tillhör det Kommunala aktivitetsansvaret (KAA) kan söka oavsett ålder.

Mer information om årets sommarjobb:

https://www.gotland.se/feriejobb
https://www.gotland.se/105402