Efter Bergman

– ett manusstipendium för nordiska filmskapare

Efter Bergman – ett manusstipendium för nordiska auteurer

Ingmar Bergman var en lysande skribent och skrivandet var en grundläggande del i hans skapande. Stipendiets önskan är att lyfta fram den sidan av Bergmans konstnärsskap men även att markera manuskriptets viktiga funktion som filmberättandets skelett och nervsystem.

Efter Bergman är ett manusstipendium som riktar sig till nordiska auteurer, skrivande filmskapare. Det är utformat som ett utvecklingsresidens för långfilm eller dramaserie och innebär vistelse på Bergmangårdarna på Fårö med tillgång till en dramaturg. Stipendiet delas ut till en filmskapare vars manus är angeläget för vår tid, uppvisar originalitet och besitter en egen röst.

I stipendiet ingår ett residens på Bergmangårdarna på Fårö under två veckor, dramaturgstöd, resa till och från Fårö, hyrbil för transporter på ön och 10.000 sek i stipendium. Pristagaren förbinder sig att medverka vid en programpunkt under den Bergmanvecka som följer efter residenset.

Ansökan kan göras av en skrivande filmskapare som är medborgare eller permanent boende i Sverige, Norge, Island, Finland, Danmark, Sapmi, Grönland, Färöarna eller Åland.

Projektet som filmskaparen söker med ska vara ett originalmanus i långfilms- eller dramaserieformat och det ska vara filmskaparens första eller andra långfilms- eller dramaserieproduktion. Om det är filmskaparens första långfilm- eller dramaserie ska filmskaparen kunna uppvisa kortare produktioner som motsvarar en långfilm i längd och kvalitet.

Projektet filmskaparen söker med ska vara knutet till en etablerad producent.

Ansökan skall bestå av:

•ett personligt brev som motiverar stipendiet (max 1 sida).
•en projektbeskrivning.
•ett treatment, och om det finns, ett manus.
•en regivision.
•CV på filmskapare och producent.
Skicka även en länk till en av filmskaparens tidigare produktioner, filmsekvensen ska vara max 15 minuter. Om det finns, bifoga gärna preliminär tidsplan och budget.

Ansökan skickas i pdf-format digitalt till e-post: bergman@filmgotland.se
Döp pdf-dokumentet enligt följande: projektetsnamn_filmskaparensnamn.pdf. Du är välkommen att skicka din ansökan på svenska, danska, norska eller engelska.

OBS! Ny Deadline för ansökan till Efter Bergman är 28 mars 2022.

Om Efter Bergman
Efter Bergman-stipendiet arrangeras av Film på Gotland, Bergmancenter på Fårö, Svenska Kyrkan, Film Stockholm i samarbete med Story Academy Gotlands Folkhögskola och Bergmangårdarna på Fårö.

Juryn kommer att presenteras under 2022.

Arrangörer
Efter Bergman-stipendiet arrangeras av Bergmangårdarna på Fårö, Film Stockholm, Bergmancenter på Fårö, Svenska Kyrkan, Story Academy Gotlands Folkhögskola och Film på Gotland.

Efter Bergman – tidigare vinnare:

2010 Hanna Andersson ”Erika & Sally”
2011 Edith Söderlund ”Blunda, jag blundar”
2012 Jacob Marký ”Fuga”
2013 Jana Bringlöv Ekspong ”Jag vill nå dig”
2014 Caroline Ingvarsson ”Under Rymdskeppet”
2015 Joakim Thörn ”Ultimate Fails Compilation”
2016-17 Uppehåll
2018 Peter Modestij ”SUB”
2019 John Skoog “Värn”
2020 Sabina Zupanc “Fuck my life”
2021 Inga Kempe “Lifsens rot”