Film på Gotlands mentorsprogram 2020

Obs! Utlysning av mentorsprogrammet 2021 sker i mars 2021. 

Film på Gotland och Bergmancenter är stolta partners i ett
nätverksprojekt för kvinnliga filmare och filmarbetare i samarbete med Rucca Art Center i Lettland och MoKS Art Center i Estland. Projektet delfinansieras av Nordisk Kulturkontakt.
Nu söker vi fyra kvinnliga filmare/filmarbetare som vill delta i
nätverket och ta del av vårt nystartade mentorsprogram.

Sammanlagt kommer tolv kvinnor att delta i nätverksdelen av projektet. Fyra från Gotland, fyra från Estland och fyra från Lettland. Grundsyftet är att stärka kvinnliga filmare genom att dela erfarenheter med professionellt verksamma kvinnliga filmare från partnerländerna, och skapa nätverk för framtida gemensamma projekt.

Vi söker dig som arbetar i eller utbildar dig för ett yrkesliv i filmbranschen. Du är regissör, fotograf, producent eller jobbar med någon annan specifik funktion i ett filmteam. Huvudsaken är att du vill arbeta i filmbranschen och vill utveckla dig både som yrkesperson och som människa. Du ska vara bosatt på Gotland och ha möjlighet att delta i alla aktiviteter som ingår i nätverksprojektet och i mentorsprogrammet.

Du har även ett specifikt projekt som du vill utveckla. Alternativt ingår du i ett team som är i färd med att utveckla ett filmprojekt.

Vi är extra intresserade av dig som vill jobba som producent.

Vad ingår i programmet?

1) Tre workshops
Rucca Art center i Cesis, Lettland 31/5-3/6  www.rucka.lv

Fokus på kvinnliga filmares situation i våra olika länder och hur man kan ändra på den könsmässiga snedvridning som finns i alla tre. Två föreläsare bygger vidare på den offentliga diskussion som ägt rum i Lettland och som startade med inlägget “This camera is too heavy for you, girl…”.

MoKS Art Centre i Mooste, Estland 19-22/7 www.moks.ee

Fokus på funktioner. Vad gör producenten och hur jobbar man med de förväntningar som kommer från filmfinansiärerna. Hur löser fotografen olika tekniska utmaningar? Regissören talar om konstnärliga utmaningar. Klipparen berättar om hur en effektivare produktionsprocess kan underlätta hens arbete.

Bergmancenter på Fårö 27-30/9 www.bergmancenter.se
Hur kan nätverkande stärka kvinnor i filmbranschen? Och hur kan vi stärka banden mellan filmbranschen i våra olika länder. Hur gör vi Norden-Baltikum till en stark och kreativ filmregion?

2) Möjlighet att söka filmstöd
Film på Gotland har möjlighet att ge utvecklingsstöd och produktionsstöd till kort- och dokumentärfilmsprojekt. Som deltagare i mentorsprogrammet är ditt projekt extra intressant även om det kommer att bedömas av en referensgrupp på samma sätt som övriga ansökningar. Det är alltså ingen garanti att du beviljas stöd bara för att du deltar i programmet. Mer om ansökningsförfarandet hittar du på www.filmgotland.se

3) Möjlighet till gratis kontorsplats
Om du har behov av att sitta i ett sammanhang och arbeta med ditt projekt kan vi erbjuda ett par kostnadsfria kontorsplatser på Kulturrum i Visby och/eller i Kustateljén i Fårösund. Du får kanske dela plats med övriga deltagare men får mycket i utbyte. På Kulturrum verkar kulturföretagare inom alla möjliga branscher och i Fårösund finns folkhögskolans filmelever. Båda miljöerna är

perfekta inspirationskällor för dig som jobbar kreativt och vill skapa professionella kontakter. På båda ställena finns möjlighet att sitta och redigera.

4) Egen mentor
Utifrån dina specifika behov tillhandahåller vi en mentor som kan stödja dig i den process just du är inne i, och i de specifika behov just du har. I Film på Gotlands och Bergmancenters nätverk finns många duktiga filmare och filmarbetare med många erfarenheter att dela med sig av. Ju mer du tänkt igenom vilka behov du har desto lättare att hitta en person som kan ge dig stöd.

Vad ingår?
Resor, övernattning, workshops och mat under workshopsen (ej under resorna till och från) ingår.

Du får vara beredd på att dela rum med någon annan deltagare alternativt betala merkostnaden för ett enskilt rum. Vi försöker i möjligaste mån att resa med tåg, buss och färja så räkna med extra restid vid workshopstillfällena.

Hur söker jag?
Fyll i din ansökan via länken https://forms.gle/EtmGbWJuUKmQcZQi6  senast den 14 februari 2020.

Du får besked om du är antagen eller inte senast den 29 februari.